Køge Atletik

Løb & Powerwalk

Igen I år betaler Køge Atletik for medlemmers deltagelse i Sportsmaster Kvindeløbet 20.5. kl 18.30 fra Solgårdsparken, Strøby Egede.

Du skal selv tilmelde dig i Sportsmaster forretningen. Læg din kvittering med  dit navn, registreringsnummer og kontonummer i plastlommen på opslagstavlen i klubhuset.

Pengene vil blive refunderet efter din deltagelse i løbet.

Hvis du har købt billet og ikke deltaget, vil pengene ikke blive refunderet.

på klubbens vegne, Gitte Westi-Henriksen

 

Hej alle atleter.

Husk at tirsdag, den 7. april, at vi går udendørs. Det ville sige at vi ikke længere er på Asgård Skole, men at vi er på stadion.

Børne træning træner tirsdage fra 16:30-18:00.
Torsdage fra 16:30-17:30

Mini træning træner tirsdage fra 17:00-18:00.

Mvh

Trænerne

ER FÆRDIGT NU! Vi starter nyt hold foråret 2016.

Kan du løbe 5 km, så mød op på Blåt Hold tirsdag eller torsdag kl. 17.30. Mail evt. til gurli-nielsen@live.dk

Kom og vær sammen med andre om at træne op til at kunne løbe 5 km.

Måske har du aldrig løbet før, eller er ”gået i stå” eller kan løbe et par kilometer.

Alle er velkommen!

Træningen starter tirsdag d. 24. marts 2015  kl. 17.30 – 18.30, incl informationsmøde.

Mød op i træningstøj.                                                                                                       

Vi træner sammen hver tirsdag og torsdag fra kl. 17.30 i ca 1 time indtil 11. juni 2015.

Det forventes, at du selv løber 1 gang hver weekend i perioden.

Mødested: Køge Atletikklubs lokaler ved Køge Stadion, Indgang fra Stensbjergvej. Parkeringsmuligheder overfor indgangen v. Stensbjergvej eller ved Køge Hallerne.

Pris: 100 kr.

Ingen forhåndstilmelding.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontaktperson Gurli Nielsen på  gurli-nielsen@live.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne:
§ 10.1
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling (paragraf 9) indeholder flg. punkter:
a. valg af dirigent.
b. Formandens beretning om det forløbne år.
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
d. Kontingentfastsættelse.
e. Indkomne forslag.
f. Valg af bestyrelse samt suppleanter hertil.
På valg til bestyrelsen er Peter Raffalt, Michael Riis Trampedack, Per Trodsøe Hansen

Suppleanter:
g. Valg af revisorer samt suppleanter hertil. Else Jensen og Alexandra Johansen
h. Valg til faste udvalg.
Motionsudvalg, Idrætsudvalg, Stævneudvalg
i. Valg til særlige udvalg.
j. Eventuelt.
Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde mindst 10 døgn før generalforsamlingen, og hænges op på foreningens opslagstavle senest 6 døgn før generalforsamlingen

Tillykke til alle som der var til stævne i dag, med deres resultater.

Der kan ses resultater her: http://d.mars-net.dk/liveboard/Events?meetId=ec691e83-3bd6-4cfb-ac16-191219732ec0&dayNo=2&sortBy=0

Og billeder fra søndagen her: https://plus.google.com/photos/114798788610293014248/albums/6105721997290500369?banner=pwa

Og billeder af Kim Gudmand her: https://picasaweb.google.com/114696038910558235190

Tillykke til Villum med sin 2. plads på 800 meter til Øst inde, i dag.

IMG_3099

Også tillykke til de andre, som der gjorde det flot i dag.

Man kan se resultater her: http://d.mars-net.dk/liveboard/Events?meetId=ec691e83-3bd6-4cfb-ac16-191219732ec0

Og billeder her: https://plus.google.com/photos/114798788610293014248/albums/6105343503100606145?banner=pwa

Hej alle fantastiske atleter.

Som i ved, så har vi hvert år en klubfest, hvor der bliver uddelt nogle pokaler og hvor der også ville være spisning- hygge og kage:)

Hvis I ønsker at deltage,  så se vedlagte bilag, hvor informationerne fremgår.

De festligste hilsner

Gitte, Ann og Dorte

Køge-Atletik_invitation klubfest 2014

Log Status

Du er ikke logget ind.