Løb & Powerwalk

Erling Worm

Indkaldelse til generalforsamling i Køge Atletik Mandag den 29. februar kl. 19.30 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
§ 10.1
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling (paragraf 9) indeholder flg. punkter:
a. valg af dirigent.
b. Formandens beretning om det forløbne år.
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
d. Kontingentfastsættelse.
e. Indkomne forslag.
f. Valg af bestyrelse samt suppleanter hertil.
På valg til bestyrelsen er Kim Andersen og Erling Worm
Suppleanter:
g. Valg af revisorer samt suppleanter hertil.
Else Jensen og Alexandra Johansen står på valg
Lykke Outzen står på valg
h. Valg til faste udvalg.
Motionsudvalg, Idrætsudvalg, Stævneudvalg
Motionsudvalg: erstattet af trænerteam
Idrætsudvalg: Nuværende Kim Andersen, Peter Raffalt, Erling Worm
Stævneudvalg: Nuværende Henrik Sørensen, Michael Fallesen
DK stafetten: Nuværende Berit og Pernille
i. Valg til særlige udvalg.
Festudvalg: Nuværende Dorte, Ann og Gitte
j. Eventuelt.

Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde mindst 10 døgn før generalforsamlingen, og hænges op på foreningens opslagstavle senest 6 døgn før generalforsamlingen.

ER FÆRDIGT NU! Vi starter nyt hold foråret 2016.

Kan du løbe 5 km, så mød op på Blåt Hold tirsdag eller torsdag kl. 17.30. Mail evt. til gurli-nielsen@live.dk

Kom og vær sammen med andre om at træne op til at kunne løbe 5 km.

Måske har du aldrig løbet før, eller er ”gået i stå” eller kan løbe et par kilometer.

Alle er velkommen!

Træningen starter tirsdag d. 24. marts 2015  kl. 17.30 – 18.30, incl informationsmøde.

Mød op i træningstøj.                                                                                                       

Vi træner sammen hver tirsdag og torsdag fra kl. 17.30 i ca 1 time indtil 11. juni 2015.

Det forventes, at du selv løber 1 gang hver weekend i perioden.

Mødested: Køge Atletikklubs lokaler ved Køge Stadion, Indgang fra Stensbjergvej. Parkeringsmuligheder overfor indgangen v. Stensbjergvej eller ved Køge Hallerne.

Pris: 100 kr.

Ingen forhåndstilmelding.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontaktperson Gurli Nielsen på  gurli-nielsen@live.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne:
§ 10.1
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling (paragraf 9) indeholder flg. punkter:
a. valg af dirigent.
b. Formandens beretning om det forløbne år.
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
d. Kontingentfastsættelse.
e. Indkomne forslag.
f. Valg af bestyrelse samt suppleanter hertil.
På valg til bestyrelsen er Peter Raffalt, Michael Riis Trampedack, Per Trodsøe Hansen

Suppleanter:
g. Valg af revisorer samt suppleanter hertil. Else Jensen og Alexandra Johansen
h. Valg til faste udvalg.
Motionsudvalg, Idrætsudvalg, Stævneudvalg
i. Valg til særlige udvalg.
j. Eventuelt.
Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde mindst 10 døgn før generalforsamlingen, og hænges op på foreningens opslagstavle senest 6 døgn før generalforsamlingen